پخش شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی در ارومیه ـ پارک جنگلی شیخ تپه

ارومیه ـ پارک جنگلی شیخ تپه، جمعه‌شب ۳۱تیر ساعت ۲۰۳۰ ـ ۱مرداد۱۴۰۱

پخش شعارهای سرنگونی:

 مرگ بر خامنه ای ـ درود بر رجوی

دموکراسی آزادی با مریم رجوی

نه شاه می خواهیم نه آخوند لعنت به هردوتاشون

تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی 

مرگ بر اصل ولایت فقیه ـ زنده باد ارتش آزادی

رئیسی جنایت پیشه  محاکمه در پیشه

مسعود رجوی: و امروز ما همچنان افتخار می کنیم وقتی گفتیم مرگ بر ارتجاع پاش ایستادیم همچنان که گفتیم سرنگونی سرنگونی سرنگونی

مریم رجوی: حرف مردم ایران و رأی آنها سرنگونی رژیم آخوندیست

مسعود رجوی: خلق قهرمان بند از بند رژیم شما خواهند گسست

 

 

مطالب مرتبط 

ارومیه ـ خیابان خیام جنوبی ـ پخش شعارهای سرنگونی ـ ایرانی بیداره از شاه و شیخ  بیزاره 

پخش شعارهای دموکراسی آزادی با مریم رجوی و وای به روزی که مسلح شویم در تهران و ارومیه

لطفا به اشتراک بگذارید: