تهران ـ پارک وی ـ باغ ایرانی ـ پخش شعارهای سرنگونی

تهران ـ بزرگراه پارک وی، باغ ایرانی، پخش شعارهای دمکراسی آزادی با مریم رجوی ـ ۲مرداد۱۴۰۱

یکشنبه شب ۲مرداد ساعت۲۰۲۰:

پخش شعارهای دمکراسی آزادی با مریم رجوی 

می‌جنگیم می‌رزمیم ایران را پس می‌گیریم 

ایرانی بیداره از شاه و شیخ بیزاره 

وای به روزی که مسلح شویم 

 

مطالب مرتبط

پخش شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی در ارومیه ـ پارک جنگلی شیخ تپه

تهران- بزرگراه پارک وی، باغ ایرانی، پخش شعارهای دمکراسی آزادی با مریم رجوی

 

لطفا به اشتراک بگذارید: