افزایش قیمت هر شانه تخم‌مرغ تا ۱۰۷هزار و ۵۰۰تومان

رژیم آخوندی قیمت هر شانه تخم‌مرغ تا ۱۰۷هزار و ۵۰۰تومان افزایش داد ـ ۴مرداد۱۴۰۱

در ادامة‌ گرانی‌های نجومی، رژیم آخوندی قیمت یک شانه تخم‌مرغ را تا ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد که در مواقع حراج به ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد.

مطالب مرتبط

اعتراف پزشکیان عضو مجلس ارتجاع به عصبانی بودن مردم و جامعه

تورم بیش از انتظار، وضعیت را برای اکثر مردم بسیار سخت کرده است

لطفا به اشتراک بگذارید: