اراده دفاع از حقوق‌بشر ـ تیک تاک

تیک تاک ـ اراده دفاع از حقوق‌بشر ـ ۴مرداد۱۴۰۱

دو هفته کارزار فشرده؛ دو هفتهٔ توفانی؛ دو هفته‌یی که مقاومت ایران و هموطنان نگذاشتند آنطور که رژیم آخوندی و مماشاتگران می‌خواستند، یک زدوبند کثیف نیم ساعته و پنهانی به‌قانون تبدیل شود.

دو هفته‌یی که مانند همیشه، مجاهدین و هوادارانشان با اتکا به‌نیروی انسانی و آزادیخواهی برآمده از پرداخت بها و با همیاری وجدانهای بیدار انسانی و پارلمانترها و حقوقدانان و شخصیتهای برجسته سیاسی از کشورهای مختلف جهان و به‌ویژه پارلمانترهای بلژیکی صحنه را بچرخانند. به‌نحوی که اگر چه با فشار دولتی لایحهٔ شرم‌آور به سختی از تصویب گذشت، اما در جریان چند جلسه بحث پارلمانی نامشروع بودن پر مخاطره بودن آن برای حاکمیت قانون و امنیت شهروندان اروپایی و پناهندگان ایرانی و چراغ سبز دادن به تروریسم آخوندی برملا و به‌شدت مفتضح شد.

مطالب مرتبط

نکات چشمگیر تظاهرات کهکشان ایران آزاد در برلین ـ تیک تاک

کارزار ادامه دارد

لطفا به اشتراک بگذارید: