دیدار رئیسی جلاد با جمعی از لاشخورهای شاعرمسلک - پیک شادی

پیک شادی ـ دیدار رئیسی جلاد با جمعی از لاشخورهای شاعرمسلک - ۱۳مرداد۱۴۰۱


این هفته جمعی از لاشخورهای شاعرمسلک برای پاچه خواری به حیاط ریاست جمهوری رفتند.

بزغاله حقیر که فریاد می کشد آری به جسم ناقص عظما 

.....

مطالب مرتبط 

انیمیشن ـ صحبتهای رئیسی و دستاوردهای دولتش

انیمیشن ـ وقتی ام القراضه نظام خامنه‌ای فتوا میدهد