می‌توان و باید ایرانی آباد و آزاد داشته باشیم ـ نوید آزادی

نوید آزادی ـ می‌توان و باید ایرانی آباد و آزاد داشته باشیم ـ ۱۳مرداد۱۴۰۱

نگاهی به فعالیت‌های کانون‌های شورشی

می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد. می‌توان و باید ایران را آزاد کرد

می‌توان خامنه‌ای و حکومتش را سرنگون و ایران و ایرانی را آزاد کرد

دیو ولایت فقیه را می‌توان درهم شکست. دیوار اختناق را می‌توان ویران کرد و میهن اشغال شده را می‌توان آزاد کرد.

آخوندها باید بروند. حاکمیت از آن مردم ایران است.

مطالب مرتبط

تهاجم کانون های شورشی به ناحیه مقاومت بسیج سرکوبگر باهنر، قرارگاه فرماندهی سرکوب قیام

تهاجم به ناحیه مقاومت بسیج سرکوبگر باهنر، قرارگاه فرماندهی سرکوب قیام توسط کانون‌های شورشی