در دومین سالگرد انفجار بیروت خانواده‌های قربانیان خواستار تحقیق این حادثه شدند

دومین سالگرد انفجار بندر بیروت و خواسته خانواده های قربانیان برای تحقیق ـ ۱۴مرداد ۱۴۰۱

در دومین سالگرد انفجار بندر بیروت، خانواده‌های قربانیان این انفجار دست به تظاهرات زده و خواستار تحقیق در مورد این حادثه شدند. در این انفجار هولناک بیش از ۲۰۰تن جان باختند. در این انفجار انگشت اتهام به سوی حزب‌الله لبنان نشانه رفت.

 

مطالب مرتبط 

دو عضو حزب‌الشیطان لبنان به جرم ترور رفیق حریری به حبس ابد محکوم شدند

جو ویلسون: سپاه پاسداران با بازوی تروریستی حزب‌الله تهدیدی برای دمکراسیها