نود و پنجمین حمله سایبری وزارت اطلاعات به سایت مجاهد

حمله سایبری دیگر سپاه  و  اطلاعات آخوندی به سایت مجاهد ـ ۱۴مرداد ۱۴۰۱

یک حمله سایبری شکست‌خورده دیگر سپاه و اطلاعات آخوندی به‌سایت مجاهد در ساعت ۴۵: ۱۳  جمعه ۱۴مرداد  انجام شد. 

این نود و پنجمین حمله به سایت مجاهد از آغاز سال۱۴۰۱ است.

 

مطالب مرتبط 

نود و چهارمین حمله سایبری وزارت اطلاعات رژیم آخوندی به سایت مجاهد

رژیم ایران در صدر کشورهای آلوده به بدافزارهای موبایل

لطفا به اشتراک بگذارید: