پیام کاتلین رایس به اجلاس کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی ـ می‌توان و باید

پیام کاتلین رایس  نماینده کنگره آمریکا، عضو کمیته امنیت به اجلاس کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی ـ می‌توان و باید ـ ۱۱مرداد ۱۴۰۱

از شما به‌خاطر ادامه فعالیت و فداکاریتان در حمایت از مردم ایران سپاسگزارم.

مفتخرم که از قطعنامه ۱۱۸ در محکومیت تروریسم حکومتی (رژیم) ایران و اعلام پشتیبانی از مردم ایران که در اعتراضات مشروع علیه رژیم ایران شرکت می‌کنند حمایت کردم.

ما به‌عنوان آمریکایی، همگی باید در کنار مردم ایران باشیم و از تظاهرات برحق آنها علیه حکومت سرکوبگر حمایت کنیم. مبارزه مداوم آنها برای حقوق بنیادین بشر چیزی کمتر از حمایت بی‌دریغ ما را طلب نمی‌کند.

من مفتخرم که به‌اعضای جامعه ایرانیان مقیم آمریکا (در ایالت) خود در حمایت از زنان و جوانان ایران و همه مبارزان شجاعی که در راستای تحقق این آزادی‌ها برای مردم تلاش می‌کنند، بپیوندم.

 

مطالب مرتبط

گزیده اجلاس کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی ـ می‌توان و باید ـ قسمت پنجم

پیام شخصیتها در کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی