تجمع اعتراضی بازنشستگان محروم در اهواز، اردبیل و اراک

بازنشستگان محروم در اهواز، اردبیل و اراک تجمع اعتراضی برگزار کردند ـ ۱۵مرداد۱۴۰۱

صبح امروز بازنشستگان محروم در اهواز، اردبیل و اراک در اعتراض به غارت حقوق‌شان توسط مافیای حکومتی و وضعیت بحرانی معیشتی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مطالب مرتبط

پخش شعارهای سرنگونی در دریاچه گلبهار مشهد ـ پیام سرخ نهضت حسینی مرگ بر خامنه ای

تجمع اعتراضی بازنشستگان در اردبیل و اهواز با شعار «بازنشسته زندانی آزاد باید گردد»