رویترزـ یک مقام ارشد اتحادیه اروپا ـ در متن نهایی هیچ تغییر دیگری وارد نخواهد شد

گزارش خبرگزاری رویترز از پایان مذاکرات برجامی در وین ـ ۱۸مرداد ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا با اعلام پایان مذاکرات برجامی در وین گفت، این اتحادیه روز دوشنبه متن ”نهایی“ برای احیای توافق اتمی ۲۰۱۵ را ارائه کرده و هیچ تغییر دیگری در این متن که ۱۵ماه روی آن کار شده و مورد مذاکره بوده، وارد نخواهد شد. وی انتظار دارد طی ”چند هفته بسیار بسیار اندک“ تصمیم نهایی توسط طرف‌ها گرفته شود.

این مقام ارشد اتحادیهٔ اروپا در جریان توجیه خبری در وین گفت، ”امروز ما متنی که نهایی است را روی میز می‌گذاریم. این متن دیگر مورد مذاکره و باز بینی قرار نخواهد گرفت.“ اما مقامات رژیم ایران گفتند از نظر آنها، پیشنهادات اتحادیه اروپا نهایی نیست و آنها ”نکات و نظرات بیشتری“ دارند که بعد از مشورت‌هایشان در تهران به اتحادیهٔ اروپا که همآهنگ‌کنندهٴ گفتگوهاست منتقل خواهند کرد.

 

مطالب مرتبط

جوزپ بورل ـ تصمیم نهایی باید در پایتخت‌ها گرفته شود

پایان این دوره از مذاکرات برجام

لطفا به اشتراک بگذارید: