۱۲اوت ـ روز جهانی جوانان

۱۲ اوت روز جهانی جوانان نامگذاری شده تا نشان‌دهنده سهم جوانان امروزی در توسعه جامعه باشد ـ ۲۱مرداد۱۴۰۱

شعار امسال روز جهانی جوانان ۲۰۲۲ "همبستگی بین نسلی: ایجاد جهانی برای همه سنین" است.

دفتر منطقه‌یی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل شبکه‌یی با نام ۳۰ برای ۲۰۳۰ راه‌اندازی کرده که یکی از اهداف آن برداشتن موانع جنسیتی و برابری جنسیتی در جامعه است. این شبکه اعلام کرد: به‌عنوان جامعه مشاوره و شتاب دهنده افراد استثنایی با بینش، شجاعت و نفوذ برای ایجاد تغییرات مثبت برای جهانی برابر جنسیتی عمل خواهد کرد.

در ایران تحت حاکمیت آخوندها مبنای نام‌گذاری روز جوانان متفاوت اسـت. اما جوانان ما تحت تأثیر فرهنگ دجالگری آخوندها قرار نمی‌گیرند. آنها آینده خود و سرزمینشان را فقط در سرنگونی این رژیم و آزادی ایران جستجو می‌کنند.

 

مطالب مرتبط

صدای کانون‌های شورشی قهرمان ـ روی خط ایران

مصاحبه تلویزیون الغد با یکی از اعضای کانون‌های شورشی در داخل کشور