تهران، پارک صدف ـ پخش شعار سرنگونی ـ حکومت آخوندی سرنگون، سرنگون

تهران - بزرگراه امام علی، پارک صدف، ساعت ۲۰۴۰ پنجشنبه‌شب ۲۰مرداد: پخش شعارهای سرنگونی و عاشورا ـ ۲۱مرداد۱۴۰۱

 تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

لعنت بر آل یزید خامنه‌ای رئیسی

حکومت یزیدی آخوندی سرنگون سرنگون

نه شاه میخوایم نه آخوند لعنت به هر دوتاشون

 خون حسین می‌جوشد مجاهد می‌خروشد 

 

مطالب مرتبط

اصفهان - خیابان ساکت، تصویرنگاری از رهبر مقاومت با شعار تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

تهران - بزرگراه امام علی، پارک صدف: پخش شعارهای سرنگونی

لطفا به اشتراک بگذارید: