تظاهرات یاران شورشگر در ونکوورـ فراخوان به محاکمه خامنه‌ای و رئیسی

 کانادا، ونکوور ـ تظاهرات یاران شورشگر ـ فراخوان به محاکمه بین المللی خامنه ای و رئیسی و اژه ای ـ ۲۱مرداد ۱۴۰۱

حمایت از مجاهدین و شورای ملی مقاومت

برقراری یک جمهوری دموکراتیک در ایران

خواسته خلق ایران محاکمه قاتلان 

مرگ بر خامنه ای، رئیسی، لعنت بر خمینی 

ملت یادش نرفته،  رئیسی جلاد شصت و هفته 

 

مطالب مرتبط

تظاهرات یاران شورشگر در لوکزامبورگ ـ مماشات با آخوندها را متوقف کنید

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در آرهوس دانمارک