بولتون در مصاحبه با سی.ان.ان ـ فعالیت‌های تروریستی ایران و برنامه اتمی آن دوروی یک سکه است

بولتون در مصاحبه با سی.ان.ان: آمریکا باید بجای مماشات با این رژیم به تهدیدات فزاینده علیه آن بپردازد ـ ۲۱مرداد۱۴۰۱

جان بولتون در مصاحبه با سی.ان.ان ضمن اشاره به توطئه رژیم آخوندی برای سوءقصد به وی گفت:

البته من از قبل نیز اطلاعات کلی نسبت به تهدیدات رژیم ایران داشتم، اما فکر می‌کنم این تهدید متوجه جان هر شهروند آمریکایی است. اینها همه نشان‌دهنده ماهیت و ویژگیهای این رژیم هستند. به‌نظر من فعالیتهای تروریستی رژیم ایران و برنامه هسته ای آن دو روی یک سکه هستند. این تفکر که رژیم ایران به‌قول و قرارهای خود پایبند می‌ماند تنها یک فریب وحشتناک است. ...

به نظر من نشان‌دادن ضعف در مقابل این رژیم اشتباه بزرگی است و درخواستها از رژیم ایران برای بازگشت به توافق برجام ۲۰۱۵، این رژیم را برای انجام فعالیتهای تروریستی بیشتر تشویق می‌کند... . این توافق از همان آغاز اشتباه بزرگی بود و گذر زمان نیز نشان داد هیچ پیشرفتی حاصل نشده است... . .

هیچ نشانه ای از این‌که رژیم ایران قصد داشته باشد از فعالیتهای هسته ای خود دست بردارد وجود ندارد. این رژیم هم‌چنان به تهدیدات خود ادامه می‌دهد. به‌نظر من ما باید به مذاکره با این رژیم پایان دهیم و به جای مماشات با آن به تهدیدات فزاینده علیه آن بپردازیم.

 

مطالب مرتبط

بیانیه جان بولتون ـ سردمداران رژیم ایران دروغگو، تروریست و دشمن هستند

جان بولتون: طرح ترور ایران، یک «اقدام برای جنگ»