جنبش دادخواهی و مسیری که در ۳ دهه‌ی گذشته طی کرده است ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ جنبش دادخواهی و مسیری که در ۳ دهه‌ی گذشته طی کرده است ـ ۲۱مرداد۱۴۰۱

گفتگو با مهران غنیمتی

این روزها از یک طرف سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی را داشتیم و از طرف دیگر در کهکشان بزرگ مقاومت شاهد حاضرحاضر گفتن ۵هزار کانون شورشی بودیم. این مسیر چگونه طی شد؟

فعالیت‌های کانونهای شورشی پیام امید و مقاومت به مردم ایران می‌دهد ایران نمی‌تواند و نمی‌خواهد به‌عقب برگردد. مردم ایران خواهان تغییر اساسی هستند که نظام فاسد حاکم را به یک حکومت دمکراتیک بر اساس حاکمیت مردم تبدیل کند

به‌خاطر ۴دهه جنایت علیه بشریت و قتل‌عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ و کشتار ۱۵۰۰ تظاهر کننده در سال۱۳۹۸ سران رژیم باید به‌دست عدالت سپرده شوند.

مطالب مرتبط

بازگشت کرونا نتیجه‌ی واکسن‌های تقلبی ـ روی خط ایران

نقش رئیسی در قتل‌عام ۶۷؟