ترانه‌های منتخب ـ ایران‌و، حقوق‌بشر، مارش فتح و کی خسته‌س ـ پیشاهنگ

پیشاهنگ ـ ایران‌و، حقوق‌بشر، مارش فتح و کی خسته‌س ـ ۲۳مرداد۱۴۰۱

روزبه، زنده یاد منوچهر سخایی ـ امیر آرام ـ گیسو شاکری، گروه فانفار و سعید ـ مهرداد

ترانه حالا کی خسته است؟
با این بگیر و ببند و سانسور
خیال خامی که خطی پیش ببرهترانه کی خسته است
وقتی که دشنه و دار و ساطور
روی خشم فزاینده بی اثره
حالا بگو کی خسته است؟ دشمن
بگو کی شکسته است؟ دشمن
حالا بگو کی خسته است؟ دشمن
بگو کی شکسته است؟ دشمن
کی شکسته است؟ دشمن

با باد سرکوب با وحشت و تفتیش نمی تونه
چاره بسازه برای مرگ حتمیش نمی تونه
تحریف تاریخ با زخم تهدید نمی تونه
آزادی رو سر ببره این بد کیش نمی تونه
شعله های خشم ما رو بکنه مهار تمومه کار

حالا بگو کی خسته است ؟ دشمن
بگو کی شکسته است؟ دشمن
حالا بگو کی خسته است؟ دشمن
بگو کی شکسته است؟ دشمن
کی شکسته است؟ دشمن

با باد سرکوب با وحشت و تفتیش نمی تونه
چاره بسازه برای مرگ حتمیش نمی تونه
تحریف تاریخ با زخم تهدید نمی تونه
آزادی رو سر ببره این بد کیش نمی تونه
شعله های خشم ما رو بکنه مهار تمومه کار

حالا بگو کی خسته است ؟ دشمن
بگو کی شکسته است؟ دشمن
حالا بگو کی خسته است؟ دشمن
بگو کی شکسته است؟ دشمن
کی شکسته است؟ دشمن

مطالب مرتبط

ترانه‌های منتخب ـ آکت طبل‌ها، فکر کرده‌اید، پرنده و فرزند من شهید ـ پیشاهنگ

ویرانه‌های متروپل شعری از ع-طارق

 

لطفا به اشتراک بگذارید: