تجمع های اعتراضی مردم علیه ستم و چپاول آخوندی

تجمعهای اعتراضی اقشار به ستوه آمده از ستم و چپاول آخوندی در اصفهان ـ هندیجان ـ بابل ـ بهشهر ـ ارومیه ـ‌ سیریک

اصفهان ـ تجمع اعتراضی کشاورزان ۲۴مرداد ۱۴۰۱

بابل ـ تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی ۲۳مرداد ۱۴۰۱

هندیجان ـ تجمع مردم در اعتراض به قطع برق ۲۳مرداد ۱۴۰۱

ارومیه ـ تجمع اعتراضی کارکنان مخابرات ۲۳مرداد ۱۴۰۱

سیریک ـ تجمع اعتراضی رانندگان کامیون به‌همراه خانواده‌هایشان برای سومین روز ۲۴مرداد ۱۴۰۱

بهشهر ـ بستن جاده توسط غارت‌شدگان صندوق امیرالمومنین ۲۳مرداد ۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان در شهرهای مختلف میهن

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان و کامیون‌داران سیریک هرمزگان و کلزا کاران بهبهان + فیلم و عکس