سخنرانی آنتونیو تاسو در اجلاس کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی ـ می‌توان و باید

سخنرانی آنتونیو تاسو نماینده پارلمان ایتالیا در اجلاس کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی ـ می‌توان و باید

بعدازظهر همگی بخیر. خانم رجوی، نمایندگان محترم نهادهای کشورهای دوست!

خواهران و برادران ایرانی، من یک بار دیگر اینجا با شما هستم. مفتخرم که بهمراه یک هیأت ایتالیایی حضور داشته باشم که به آنها سلام می‌کنم و از آنها دعوت می‌کنم تا برای خوشامدگویی به دوستانمان بلند شوند.

هیأت ایتالیایی که مرا همراهی می‌کند، و من این امتیاز را دارم که امسال دوباره آنرا رهبری کنم، اعضای جدید آن شخصاً توانسته‌اند حقیقتی را تأیید کنند که به‌طور فزاینده‌یی در ذهن و قلب زنان و مردان پیرو اصول دموکراسی و قانون، عدالت و برابری می‌باشد. و ما اینجا هستیم، به‌رغم شرارت رژیمی که معتقد است با تهدیدهایش می‌تواند متوقف کند قدرت یک خلق که آرزوی صلح و آزادی را دارد.

حضار محترم، اینجانب در لیست سیاه رژیم مذهبی تهران قرار گرفته‌ام، زیرا از اولین گردهمایی بزرگ در پاریس، در سال۲۰۱۸، رئیس‌جمهور رجوی شما به‌خاطر دارید، جرأت کردم علناً اعلام کنم که رئیس‌جمهور مریم رجوی، رهبر محبوب و شجاع خلقی است که خواستار احترام به حقوق خود می‌باشد. من با جرأت گفتم که برنامه ده ماده‌ای خانم رجوی مبنای اصلی پایه‌گذاری پروژه نوین حیات در ایران است. هیأت ایتالیایی که به شما معرفی کردم به‌شدت اعتراض می‌کند به توافق انتقال تروریستهای خطرناک از محل بازداشت خود در اروپا به کشور مبدأ خود، ایران، جایی که بدون مجازات از آنها محافظت می‌شود. و این قابل‌تحمل نیست!

کشور شما، خواهران و برادران ایرانی، دارای گذشته‌ای باشکوه از فرهنگ و تاریخ است، و حالی دراماتیک ناشی از اعمال خشونت و سوء‌استفاده توسط رژیم کنونی. اما مطمئنم به‌زودی آینده‌ای با دموکراسی و آزادی با فرصتهایی برای همه خواهد داشت. بنابراین، آنوقت اینجانب و همه حاضرین در آن لیست خواهیم بود. آری! در یک لیست قرار خواهیم گرفت، ولی در لیست دوستان رئیس‌جمهور رجوی! وقتیکه تهران آزاد شود توسط دوستان، برادران و خواهران ایرانی! و ما افتخار حضور در آنجا را خواهیم داشت. به همین دلیل است که می‌گویم ما هم‌چنان با عزت، شجاعت و دوستی بسیار بزرگ در کنار شما خواهیم بود. متشکرم.

 

مطالب مرتبط

سخنرانی جان پری در اجلاس کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی ـ می توان و باید

پیام شخصیتها در کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی، راساً یوکنه ویچینه، جان اسپلار، دیوید جونز، آلن ویوین، اوسه کلولند