تظاهرات یاران شورشگر ـ تروریسم رژیم آخوندی را در اروپا متوقف کنید

تظاهرات یاران شورشگر در لاهه و کپنهاگ

تروریسم رژیم آخوندی در اروپا را متوقف کنید و مأموران آنها را محاکمه و اخراج کنید

لاهه ـ۲۶ مرداد۱۴۰۱

کپنهاگ ـ ۲۶مرداد۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط

تظاهرات یاران شورشگر ـ مماشات با آخوندها را متوقف کنید

سناتور جوزف لیبرمن: اگر نمی‌توانید رفتار رژیم تهران را تغییر دهید، باید این رژیم را تغییر دهیم