حکومت آخوندی و طرح صیانت از فضای مجازی ـ روی خط ایران

اینترنت، فضای آزاد، بیان آزاد و هر موضوع دیگری که در دیوار دیکتاتوری آخوندی رخنه‌ای ایجاد کند، تمامیت دیکتاتوری مذهبی را به لرزه درمی‌آورد. اکنون جامعه در حال انفجار است، شرایط بین‌المللی برای رژیم سخت‌تر شده و اوضاع نظام بحرانی است، تلاش خامنه‌ای برای از بین بردن هرگونه فضای مجازی است  که مردم تا حدودی در آن آزادی بیان دارند. 
طرح موسوم به «صیانت از کاربران در فضای مجازی» پیش از دوره‌ی آخوند رئیسی جریان داشت، در تمام یک سال گذشته که دولت و مجلس رژیم یکدست از باند خامنه‌ای هم بودند این طرح را نتوانستند در مجلس تصویب کنند. به‌ناچار خامنه‌ای و رئیسی به تصویب این طرح در شورای عالی مجازی رژیم روی‌آورند

سایت حکومتی انتخاب نوشت: «بخش مهمی از طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی بنام نظام تنظیم‌گری با حضور رئیسی تصویب شد» «به‌این‌ترتیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف کاملاً متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند»
این طرح خامنه‌ای را در کنار طرح هر مدرسه یک آخوند مشاور، هر بانک یک آخوند مشاور و هر کلانتری یک آخوند مشاور بگذارید!!! خامنه‌ای حتی شورای عالی فضای مجازی رژیمش را هم تغییر داده تا بخشی از طرح صیانت را تصویب کند. زیرا در درون باند خودش هم، اکنون نه‌تنها از یکدستی خبری نیست؛ بلکه اخبار تشتت و شقه شدن هرروز منتشر می‌شود 

روزنامه‌ی حکومتی اعتماد دراین‌باره نوشت: «برخی از تحلیلگران امور سیاسی معتقدند که این حوادث تبعات انشقاقی است که میان اصولگرایان بعد از انتخابات سال۱۴۰۰ شکل‌گرفته است. ترکش‌های رویارویی تمام قدی که طی یک سال گذشته میان طیف‌های مؤثر جناح راست بر سر قدرت افزون‌تر شکل‌گرفته است، این روزها زخم‌های تازه‌ای می‌آفریند»

مطالب مرتبط

سفر آخوند رئیسی به نیویورک و تبعات آن ـ روی خط ایران

فیلترینگ اینترنت با تاکتیک «کی بود، کی بود؟ من نبودم»!

لطفا به اشتراک بگذارید: