فرانسه ـ نمایشگاه نقض حقوق بشر توسط رژیم آخوندی ـ روی خط ایران

در این کنفرانس کتاب «ایران: فراخوان برای عدالت» درباره گشودن پروندهٴ حسابرسی از ابراهیم رئیسی به‌خاطر جنایت علیه بشریت معرفی شد.
این کتاب نخست به‌زبان انگلیسی توسط دفتر شورای ملی مقاومت در آمریکا هم‌زمان با آغاز رسمی ریاست جلاد۶۷ در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن منتشر شد؛ و اکنون به‌زبان فرانسه در ۱۸۲صفحه ترجمه و بازنویسی شده. پیشگفتار این کتاب به قلم جفری رابرتسون و ۵وکیل برجستهٔ فرانسوی برای نسخهٴ فرانسوی کتاب پیشگفتار و مقدمه نوشته‌اند.

پیشگفتار این کتاب را جفری رابرتسون - قاضی دادگاه ویژة ملل‌متحد برای سیرالئون نوشته و مقدمه آن به قلم ۵ وکیل برجسته فرانسوی دومینیک آتیاس، پاتریک بودوئن، ویلیام بوردون، برنارد دارتول، و هانری لوکلرک / تحت عنوان: «باید به‌مصونیت بی‌شرمانه در رابطه با وقایع دردناک۱۳۶۷ در ایران پایان داده شود». نوشته شده است.

همزمان با برگزاری این کنفرانس یک نمایشگاه شامل عکسها شهیدان و اسناد قتل‌عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی با فتوای خمینی ملعون نیز برپا شده بود که مورد بازدید شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

مطالب مرتبط

بررسی فقر گسترده و سوءتغذیه در ایران ـ روی خط ایران

کنفرانس در پاریس - فراخوان به محاکمه سران رژیم آخوندی به جرم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و تروریسم

لطفا به اشتراک بگذارید: