درگذشت پدر طالقانی روح راستین انقلاب ضدسلطنتی ـ روزها و یادها هفته چهارم شهریور

نوزده شهریور ۱۳۵۸ درگذشت پدر طالقانی روح راستین انقلاب ضد سلطنتی

پدرطالقانی پس از ۴۰ سال مبارزه مستمر علیه دیکتاتوری و استبداد و تحمل سالهای رنج تبعید و زندان از دامان پرمهر خلق به سوی ابدیت پر کشید. سوابق طولانی پدر طالقانی در مبارزه علیه دیکتاتوری سلطنتی و مواضع و اندیشه های ترقی خواهانه او چهره و خصایصی کاملا مردمی به او بخشیده بود .

به همین علت همیشه هدف حسادتها، حملات کینه توزانه و اتهامهای مرتجعان قرارداشت. پدر طالقانی مبارزات خود را از آغاز نوجوانی درحکومت رضاخان شروع کرد.

شهادت نوید افکاری قهرمان کشتی کشوری توسط رژیم آخوندی
سالروز شهادت شیخ محمد خیابانی 

 

مطالب مرتبط 

بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران

یاد پدر طالقانی روح راستین انقلاب ضد‌سلطنتی، گرامی‌باد

 

لطفا به اشتراک بگذارید: