فرازها ـ قسمت پنجم ـ مجاهدین و پاسخ سرنگونی

در این سالیان، مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم با راه‌بندهای استعماری؛ یعنی همان امدادهای غیبی به زبان آخوندی، مواجه بوده است. ولی اکنون دوران عوض شده و مسیر سیاست جهانی اساساً در سمت امدادرسانی به قلب بنیادگرایی در تهران نیست.
پس تنها یک سؤال باقی می‌ماند؛ این‌که این رژیم را از چه راهی می‌توان زودتر سرنگون کرد؟ پاسخ مجاهدین و شورای ملی مقاومت فقط دو کلمه است: هزار اشرف.

هزاراشرف یعنی هزار کانون شورشی، هزار کانون نبرد علیه رژیم ولایت فقیه در سراسر میهن اشغال شده. یعنی زنده کردن توانائیهای سرکوب شده اقشار مختلف خلق، گرد آوردن بیشماران پراکنده و بارور کردن قلب و ضمیر هر هموطن از امید و باور به این‌که قطعاً می‌توان دیو پلید ارتجاع را سرنگون کرد.
پس هزار اشرف هم نقشه مسیر آزادی است، هم نیروی خیزش عمومی و هم آن پتک گرانی که بر سر ولایت فقیه فرود می‌آید.

مطالب مرتبط

گفتگو با مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران ـ سعیده شاه‌کرمی

هزار اشرف، پاسخ سرنگونی