روایت شاهدان ـ روایتی از ایستادگی مجاهدین سرفراز در سیاه‌چال‌های رژیم آخوندی

خاطرات حسین طیار

مجاهد شهید سید محمدعلی برهانی در سال۱۳۳۶ در شهر قزوین دیده به جهان گشود و پس از گذراندن دوره‌های ابتدایی و متوسطه در رشته مهندسی معدن (کانیها) وارد دانشگاه شاهرود شد.

وی در سالهای ۵۵و۵۶ سه بار توسط ساواک در تهران دستگیر شد و به‌دلیل این‌که ساواک از او مدرکی نداشت وی را آزاد کرد. علی در جریان انقلاب ضدسلطنتی در تظاهرات و اعتراضها علیه رژیم شاه خائن فعال بود، او قبل از انقلاب شناخت زیادی از مجاهدین نداشت و پس از انقلاب جزو هواداران رژیم بود.

اما برادرش مجاهد شهید مهدی برهانی که از زندانیان زمان شاه و مسئولان جنبش مجاهدین در قزوین بود، روی او تأثیر گذاشت و پس از کودتای فرهنگی خمینی موسوم به انقلاب فرهنگی که دانشگاهها تعطیل شدند، علی به آرمان مجاهدین روی آورد و ضمن معذرت خواهی از برادران مجاهدش، هوادار مجاهدین شد و در رابطه با سازمان فعالیت انقلابی‌اش را شروع کرد.

علی از زمانی که به‌طور حرفه‌یی در سازمان فعال شد مأموریت یافت به‌عنوان معلم به روستا برود و ضمن آموزش دادن کودکان برای روستاییان کار توضیحی کند.

او پس از ۳۰خرداد ارتباطش با سازمان قطع شد اما پس از این‌که صدای مجاهد تأسیس شد، با شنیدن رهنمودهای سازمانی از این رادیو فعالیتش را در راستای تبلیغ و ترویج آن مرحله از مبارزه سازمان سمت و سو داد. در مرداد سال۶۰ پاسداران ضمن حمله به خانه پدری علی هر چه را که در خانه بود تاراج کردند و علی را دستگیر کردند.

مطالب مرتبط

روایت شاهدان ـ روایتی از ایستادگی مجاهدین سرفراز در سیاه‌چال‌های رژیم آخوندی

با یاد مجاهد شهید سیدمحمد علی (علی) برهانی

لطفا به اشتراک بگذارید: