پیشرویهای اوکراین در جنگ با روسیه ـ جهان در هفته‌یی که گذشت

هفته گذشته گویای پیروزیهای اوکراین در جبهه‌های مختلف بود. روز ۲۳شهریور واشنگتن اگزمینر نوشت پس از ۲۰۰ روز جنگ امواج به سود اوکراین برگشته است. گیان استتسر کارشناس شهری در توئیتر گفت: اوکراین بزرگترین ضد حمله از زمان جنگ جهانی دوم را به اجرا گذشته است. ببینید آنها چه کرده‌اند. غیرممکن را ممکن کرده‌اند.


انتخابات ریاست‌جمهوری در برزیل
گسترش مننژیت در آفریقا
تولید تلفن همراه برای آموزش زبان در آفریقا
مبارزه با تغییرات زیست‌محیطی در آفریقا
نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
تظاهرات سالانه جدایی‌طلبان کاتالونیا
شب زنده‌داری برای قربانیان دیکتاتوری پینوشه در شیلی
ازسرگیری جنگ ارمنستان و آذربایجان
اعتراض به گرانی و ناامنی در هاییتی

مطالب مرتبط 

مریم رجوی: امتیاز دادن به آخوندها، قرار گرفتن در کنار یک رژیم در حال سقوط است

به‌آتش کشیدن مراکز سرکوب توسط کانون‌های شورشی در شهرهای میهن در پاسخ به‌قتل مهسا امینی به دست مزدوران نیروی انتطامی