اعتراف پاسدار زاکانی شهردار رژیم در تهران به ابعاد گسترده قیام سراسری مردم ایران

پاسدار زاکانی شهردار رژیم در تهران به ابعاد گسترده قیام سراسری مردم ایران اعتراف کرد و گفت:

«۴۳دستگاه اتوبوس، ۵۴ ایستگاه اتوبوس و ۲۳ خودرو آتش‌نشانی توسط اغتشاشگران در اتفاقات اخیر آسیب دید».

بر اساس گزارشها این خودروها مورد استفادهٴ رژیم برای انتقال مأموران سرکوبگر است و رژیم حتی از آمبولانسها برای این منظور استفاده می‌کند.

مطالب مرتبط

تبدیل نمایش‌های جمعه به زوزه‌کشی علیه مجاهدین و قیام

به‌آتش کشیدن پایگاههای سرکوب و تصاویر منحوس سران نظام توسط کانون‌های پرشور شورشی در شهرهای میهن در ۱۳شهر

لطفا به اشتراک بگذارید: