مسعود رجوی ـ لرزه‌های سرنگونی سرتا پای استبداد دینی را درمی نوردد

شیخ هم‌چون شاه در انتهای راه، چاره‌ای جز سرکوب ندارد اما گور خود کند به دست خود!

تبریک و تهنیت به عزم جزم خلق قهرمان و کانونها و فرزندان شورشگر آن

حرف ما و مردم ما هم مانند روزگار شاه خطاب به دژخیم خلق و جلاد قرن این است که: بگیر، ببند، بکش، گور خود کنی به دست خود!

این منطق خدشه‌ناپذیر تاریخ و تکامل و مبارزات رهایی‌بخش خلقهاست.

به خلیفه فرتوت ارتجاع و سگهای زنجیری و جبهه همدست و پشتیبان که بر سن و سال اشرفیان خرده می‌گرفتند، می‌گوییم: بفرمایید اینهم جوانانی که می خواستید!

شعله‌های بیشتر در انتظارند. قیام برای آزادی شعله می‌کشد.

به جوانان شورشگر به‌ویژه مجروحان کمک کنید و پناه بدهید. هیچکس جز خلق در زنجیر به ما پول و پناه نمی‌دهد.

 

مطالب مرتبط

مسعود رجوی ـ سنندج و سقز نباید تنها بمانند، از ایستادگی زنان و جوانان جنگاور در سنندج باید درس گرفت

مسعود رجوی: سرکردگان ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه ارتجاع باید در برابر عدالت قرار گیرند

لطفا به اشتراک بگذارید: