وظیفه هنرمندان در همراهی با قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با حمیدرضا طاهرزاده عضو شورای ملی مقاومت ایران

وظیفه عام هنرمندان و بطور خاص وظیفه هنرمند مردمی در این شرایط چیست؟

شما در سوال خودتان پاسخ آن را دادید. این برمی‌گردد به اینکه ما چه تعریفی از هنر داریم و آیا رسالتی برای هنرمند قائل هستیم یا نه؟ یا این که مفهومی که خیلی ها از هنر دارند که هنر صرفا برای هنر است یا اینکه هنر تجربه زیبایی شناسی انسان است یا مانند لئو تولستوی آنرا برای ارتقا کمالات بشر و کسب فضلیت و معنویت و مقام والی انسان نیاز داریم.

ببینید هنرمند بنابر وظیفه‌ای که دارد و از آنجاییکه کارش کار خلاقیت است و از جنس خداگونگی بنابر این می‌بایستی در امر دفاع از ارزش‌های انسانی در امر حفظ مقام انسانی و جان انسان هنرمند یک وظیفه دوگانه دارد. نه تنها اینکه شرایط را تصویر کند بلکه یک گام جلوتر از جامعه بتواند نیازهای جامعه را به جهانیان نشان دهد و به دفاع از حقوق جامعه برخیزد.   

 

مطالب مرتبط

با اعتراضات و قیام یاد ۱۵۰۰لاله سرخ قیام ایران را فروزان نگه دارید ـ نوید آزادی

ترس و وحشت از پیامدهای قتل مهسا امینی در درون نظام

لطفا به اشتراک بگذارید: