جمعه بازارهای خامنه‌ای سراسر وحشت و سراسیمگی از قیام سراسری

علم‌الهدی نماینده خامنه‌ای و پدرزن رئیسی جلاد:

دشمن از این هدف شوم خود دست برنداشته و درصدد این است که کشور را مصادره کند انقلاب و نظام را ساقط کند، به کمتر از براندازی هم راضی نمی‌شود.

آخوند احمد محمودی امام جمعه خامنه‌ای در اصفهان

 امسال هم با توجه به القائاتی که پدید آمد در این روزهای اخیر و متأسفانه دشمنان اسلام دشمنان قسم خورده رسانه‌ها منافقین کوردل که ۱۷هزار در گروه‌های مختلف از رئیس‌جمهور نخست‌وزیر نماینده مجلس قوه قضاییه نیروی انتظامی و نیروهای دیگر مردمی را اینها به‌شهادت رساندند الآن فضا را دارند مسموم می‌کنند.

مردم ما هوشیارند ولی توقع داریم از خواص که خیلی دقت کنند حواسشان را جمع بکنند و خدای نخواسته اب در آسیاب دشمن نریزند دشمن الآن از این آب گل‌آلود می خواهد ماهی بگیرد باید خیلی هوشیار باشید هوشیارید هوشیاری بیشتری می‌طلبد.

آخوند علم‌الهدی امام جمعه خامنه‌ای و پدر زن رئیسی جلاد در مشهد

دشمن از ۴۰سال قبل تا به الآن به‌رغم همه شکستهای مفتضحانه و به‌رغم همه ناکامیهایی که در این عرصه دیده است هنوز از این هدف جهنمی خبیث شوم دشمن دست برنداشته درصدد این است که کشور را مصادره کند انقلاب و نظام را ساقط کند به کمتر از براندازی هم راضی نمی‌شود این در مقام دشمن شناسی است و الآن هم در برابر دشمن ما در همان شرایط هستیم.

.....

مطالب مرتبط

زوزه های وحشت آلود علیه مجاهدین وقیام سراسری درجمعه بازارهای خامنه ای

وحشت سران و امام جمعه‌های حکومت آخوندی از گسترش قیام و مجاهدین