اخبار شامگاهی سیمای آزادی ـ شنبه

سازمان مجاهدین اسامی ۲۳شهیدقیام سراسری را منتشر کرد ‌- پیام خانم مریم رجوی

قیام در ۱۳۹شهر در ۳۱استان بیش از۱۴۰شهید و حداقل ۵۰۰۰دستگیری ـ پیام رهبری مقاومت

نهمین روز قیام سراسری مردم و جوانان شورشگر و پیام خانم مریم رجوی

خبرگزاری فرانسه ـ تظاهر کنندگان در مشهد مجسمه مطهری را به آتش کشیدند

صد وسیزدهمین حمله اطلاعات آخوندی به سایت مجاهد

تظاهرات یاران شورشگر در همبستگی با نهمین روز قیام سراسری

تظاهرات بزرگ در نیویورک علیه رئیسی جلاد همزمان با اجلاس مجمع عمومی ـ قسمت سوم
تصاویرجدید دریافتی از قیام سراسری

تهدید وحشت‌آلود رئیسی جلاد علیه قیام و زوزه‌های وحشت پاسداروحیدی

جمعه بازارهای خامنه‌ای سراسر وحشت و سراسیمگی از قیام سراسری

یاوه‌های سران رژیم در رابطه با قیام سراسری

بازتاب تظاهرات بزرگ نیویورک در خبرگزاریهای فرانسه ورویترز

تظاهرات یاران شورشگر در رسانه‌های آلمان

عناوین خبرهای ایران و جهان ـ شنبه ۲مهر۱۴۰۱

گزیده‌ای از حمایتهای بین‌المللی از قیام ایران

باب کیسی ـ یکی از مشخصه های رژیمهای استبدادی محدودکردن اینترنت است

فاکس نیوز ـ تظاهرات مخالفان رژیم ایران در برابر سازمان ملل همزمان با اعتراضات در سراسر ایران

عفوبین‌الملل ـ جهان باید اقدامی مؤثر علیه این سرکوب خونین انجام دهد

رویترز ـ وزارت‌خارجه آمریکا اعمال فشار علیه آژانس را رد کرد

زلنسکی ـ به وزیر امور خارجه مأموریت دادم و از سفیر رژیم ایران سلب اعتبار شد

برخی از اخبار از جنگ اوکراین

 

مطالب مرتبط

اخبار شامگاهی سیمای آزادی ـ جمعه

مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه –شنبه ۲مهر ۱۴۰۱

 

لطفا به اشتراک بگذارید: