درگذشت مادر مجاهد محترم کوشالی ـ روزها و یادها هفته اول مهر

دوم مهر ۱۳۸۹ درگذشت مادر مجاهد محترم ایذه‌ای مادر کوشالی

مادر مجاهد محترم ایذه‌ای مادر کوشالی مادر دلاور ۵ شهید مجاهد خلق بود که طی دوران مبارزه با رژیم آخوندی پابه پای فرزندان مجاهدش در تمام صحنه‌های رزم حضور فعال داشت.

تأسیس دانشکده فنی دانشگاه تهران
اولین باری که شعار مرگ بر خمینی در ایران طنین‌افکن شد.
شهادت سه عضو خانواده شفایی
شهادت میلیشیای مجاهد خلق ثریا ابوالفتحی
شهادت مجاهد شهید معصومه عضدانلو

 

مطالب مرتبط 

فاطمه مصباح جوانه‌ای که سر به فلک کشید

سالروز شهادت روحانی مبارز حبیب‌الله آشوری و گیتی‌السادات جوزی

 

لطفا به اشتراک بگذارید: