بازتاب قیام سراسری مردم ایران در رسانه‌های بین‌المللی

خبرگزاری فرانسه دربارة قیام شب گذشته مردم ایران گزارش داد: معترضان ایران به‌خیابانها بازگشتند و از سرکوب مرگبار سرپیچی کردند. علیرغم سرکوب نیروهای امنیتی، اعتراضات روز شنبه در ایران شعله ور شد.

فاکس نیوز گزارش داد:‌ تظاهراتهای مرگبار روز شنبه برای نهمین روز در سراسر ایران ادامه یافت. تظاهرکنندگان به خیابان ها ریخته اند تا نارضایتی خود را از رژیم ایران ابراز کنند.  هیچ نشانه‌یی از کاهش تظاهراتها وجود ندارد، تظاهر کنندگان روز شنبه در شیراز، شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند

نیویورک تایمز نوشت: مردم ایران از جان گذشته دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. تظاهرکنندگان مصمم هستند قبل از شروع سرکوب توسط رژیم ایران حداکثر آسیب را به قدرت حاکم برسانند. تظاهرات روزهای اخیر گسترده‌ترین، شدیدترین، سرسخت‌ترین و جسورانه‌ترین تاکنون در ایران بوده است.

مطالب مرتبط

صحنه‌های باشکوه از عزم و اراده ملی برای به‌زیر کشیدن دیکتاتوری

فاکس نیوز: تظاهراتهای مرگبار روز شنبه برای نهمین روز در سراسر ایران ادامه یافت

لطفا به اشتراک بگذارید: