دانشجویان دانشگاه شریف شب گذشته دست به تظاهرات زدند

دانشجویان دانشگاه شریف شب گذشته دست به تظاهرات زدند. مأموران سرکوبگر چند تن از دانشجویان را بازداشت کردند 

مطالب مرتبط

حمایتهای بین‌المللی از قیام سراسری مردم ایران

دانشگاههای همدان به‌دنبال ۹دانشگاه دیگر کشور اعلام کرد دو هفته تعطیل است