نگاهی به اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با علی افشار

آکسیون ایرانیان آزاده در رم در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت

بسیجی مرگ به نیرنگ تو خون جوانان ما می‌چکد از چنگ تو

می‌کشم می‌کشم هرآنکه خواهرم کشت

قاتل مهسا کیه رئیسیه رئیسیه

امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه

مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر رئیسی لعنت بر خمینی

پایان عمر ملا این است صدای مهسا

آزادی حق ماست اسم مهسا رمز ماست

ما همه با هم هستیم ملت بی‌شکستیم

میجنگیم میرزمیم  ایران را پس میگیرم

رهایی حق ماست قدرت ما جمع ماست

مطالب مرتبط

نقش جوانان اشرف‌نشان در قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

آکسیون ایرانیان آزاده در پاریس، لندن و فرانکفورت، حمایت از قیام سراسری مردم ایران - اول مهر ۱۴۰۱ + فیلم

لطفا به اشتراک بگذارید: