مسعود رجوی ـ انقلاب دمکراتیک نوین در ایران پیروز می‌شود

مسعود رجوی:

اکنون به خامنه‌ای خلیفهٔ پابه‌گور ارتجاع که دو سال نان قتل‌عام کرونا را خورد باید گفت:

خدا همان خدای ۵۷ و درهم کوبندهٔ رژیم شاه است که اکنون دستش از آستین خلق قهرمان و جوانان شورشگر و آزادی‌ستان بیرون آمده تا کار شیخ و رژیم ولایت فقیه را یک‌سره کند. انقلاب دمکراتیک نوین در ایران پیروز می‌شود.

مسعود رجوی ـ نوروز ۱۴۰۱ ـ تغییر آتش‌بنیان و قیام‌آفرین برای انقلاب دموکراتیک نوین ـ ۴فروردین ۱۴۰۱

رو در روی شعار پوشالی خامنه‌ای خلیفه ارتجاع: «تولید دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»

سال نو را هم‌زمان با دوران و قرن جدید با دعای تغییر قلب‌ها و رویکردها و دیدگان و بینش‌ها برای تحویل به سوی نیکوترین احوال که همانا آزادی و حاکمیت جمهور مردم است، آغاز کردیم.

خامنه‌ای می‌گوید که نخستین و مهم‌ترین شیرینی سال۱۴۰۰ برای او از صندوق بیرون کشیدن رئیسی جلاد قتل‌عام، در شعبدهٔ انتخابات در مقام رئیس‌جمهور نظام بوده است.

ولی‌فقیه فرتوت در منطق ارتجاع و استبداد، که به‌گفتهٔ خمینی بر «سلطنت مطلقه» و طبق اصل ۵۷ قانون اساسی ولایت فقیه بر «ولایت مطلقه» بنا شده است، کاملاً درست می‌گوید. کم‌ترین شکاف به نقب و سوراخ و سپس به پنجره در دیوار اختناق منجر می‌شود و در و دروازه رژیم برکنده و برانداخته می‌شود. از این‌روست که کار این رژیم بدون قتل‌عام در همهٔ زمینه‌ها از جنگ ضدمیهنی تا زندانیان ما و کرونا پیش نمی‌رود. چنین است که برجام هم دیگر کارساز نیست و رئیسی شاخص برنامهٔ جامع قتل‌عام در جمیع جهات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و حتی زیست‌محیطی است. جلاد ۶۷ برآمد و بارزترین شاخص دوران سرنگونی است. برنامهٔ جامع قتل‌عام حالا دیگر جز بر خطر آتش‌بنیان قیام نمی‌افزاید.

دلخوش کردن خامنه‌ای به مماشات حداکثری یا این‌که به‌گفتهٔ او آمریکا در افغانستان شکست خفت‌بار خورده، این هم دیگر دردی دوا نمی‌کند. شاه نه پول کم داشت و نه حمایت خارجی، آن قدر که سهام بزرگترین شرکت‌های آلمانی و فرانسوی را هم می‌خرید و از سوی آمریکا با بالاترین سلاحها و تجهیزات به منصب ”ژاندارم منطقه“ گماشته شد. اما سرانجام منکوب ارادهٔ خلق و حکم تاریخ شد. در مورد سلطنت و ولایت مطلقه هم زمان به عقب برنمی‌گردد.

فردا از آن ماست، انقلاب دمکراتیک نوین پیروز می‌شود

رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران

ضامن پیروزی محتوم خلق ماست

به عنوان هدیه نوروزی به شورشگران و نسل جوان در آغاز سال و دوران جدید توصیه می‌کنم کتاب ”ماهی سیاه کوچولو“ اثر ماندگار انقلابی والا و وارسته صمد بهرنگی و مقالهٔ ”جهان‌بینی ماهی سیاه کوچولو“ اثر جاودان وجدان تابناک نویسندگان و فرهنگ و هنر ایران منوچهر هزارخانی را که از سال۱۳۴۷ جزء آموزش‌های مجاهدین بوده است، مطالعه کنند. ۴فروردین ۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط

مسعود رجوی ـ لرزه‌های سرنگونی سرتا پای استبداد دینی را درمی نوردد

گسترش قیام به ۱۴۶شهر در ۳۱ استان به‌رغم سرکوب وحشیانه با شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای

لطفا به اشتراک بگذارید: