قیام سراسری مردم ایران ـ ارتباط مستقیم ( قسمت چهارم و پنجم )

میهمانان برنامه عباس داوری و هادی روشن روان

سئوال

رژیم مستمر از مجاهدین در این قیام عجز و لابه می‌کند این‌طور به‌نظر می‌رسد که برای رژیم خوب نیست که این را مطرح می‌کند که این قیام سازماندهی دارد و مجاهدین هستند و اینها کارهای جدیدی می‌کنند، چرا رژیم با این وجود در نماز جمعه‌هایش و جاهای دیگر این را مطرح می‌کند؟

هادی روشن روان

سالها بود که رژیم سعی می‌کرد اصلاً هیچ اسمی از مجاهدین نیاورد و هیچ خبری از مجاهدین پخش نشود و همه را هم سانسور می‌کرد و می‌بست. ولی از یک نقطه که قیام ۹۶ و به‌ویژه قیام ۹۸ بود که خیلی برایش روشن شود که مجاهدین هستند که همه چیز را تغییر می‌دهند. وقتی اینرا نمی‌گوید و کم اهمیت نشان می‌دهد بیشترین ضرر را خودش می‌کند چون نیروهایش این را نمی‌فهمند که با چه چیزی درگیر هستند.
بنابراین الآن رژیم اصلاً بفکر افکار عمومی نیست خیلی‌ها این را اشتباه می‌کنند که فکر می‌کنند رژیم در فکر افکار عمومی‌ست و تلاش می‌کند آنها را با خودش همراه کند و یا در این جهت بتواند جلوی باز شدن افکار عمومی را بگیرد...

 

قسمت پنجم

 

 

مطالب مرتبط

مسعود رجوی: انقلاب دمکراتیک نوین در ایران پیروز می‌شود

ضدتظاهرات خامنه‌ای به کجا رسید؟

ترانه مسلح شوید

قیام در۱۴۶شهردر ۳۱استان بیش از۱۸۰شهید و حداقل ۸۰۰۰دستگیری