تجمعات جوانان شورشگر همراه با درگیری‌های سنگین با نیروهای سرکوبگر در تهران و سایر شهرهای میهن

شب گذشته تهران و شهرهای دیگر، به‌رغم فیلترینگ شدید اینترنت، شاهد برپایی انبوهی از تجمعات جوانان شورشگر، همراه با درگیریهای سنگین مردم و جوانان با نیروهای سرکوبگر بود.

جوانان در همان ساعات فیلترینگ شدید، توانستند با ابتکارات مختلف انبوهی از تصاویر قیام را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند.

رژیم آخوندی روز گذشته همزمان با قطع شدید اینترنت، اقدام به‌برپایی ضدتظاهرات در تهران و چند شهر دیگر کرد تا هم مردم را مرعوب کند و هم به‌نیروهای وارفته خودش روحیه دهد تا مانع از شکل‌گیری قیام شود. اما شب گذشته ایران سراسر قیام، درگیری با نیروهای سرکوبگر و شور انقلابی بود.

مطالب مرتبط

انقلاب دمکراتیک مردم ایران

گسترش قیام به ۱۴۶شهر در ۳۱ استان به‌رغم سرکوب وحشیانه با شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای تظاهرات شبانه در دهها نقطه تهران و مقاومت و جنگ و گریز با نیروهای سرکوبگر

لطفا به اشتراک بگذارید: