اعتراف رژیم به انزجار مردم از مزدوران بسیجی و پاسدار

تلویزیون محلی رژیم در مازندران ۴مهر ۱۴۰۱

گوینده: ‌اقدامات هنجارشکنانه اغتشاشات اخیر در شهرهای مختلف علاوه بر خسارت به اموال عمومی و خصوصی ساختمانها و معابر آثار دیگری هم بر جای گذاشته آثاری که برخی از اونها جبران‌ناپذیر و جان کاه هست جان باختن دهها هموطن و مجروح شدن صدها تن.

پاسدار مجروح: سر خیابان ..... مشغول ایست بودیم بچه‌ها که خسته شده بودند نوبتی استراحت می‌کردند نوبت به ما رسید و موقعی که روی زمین نشسته بودم داشتم استراحت می‌کردم ناغافل از سمت چپ یک تیر بهم شلیک شد.

پاسدار مجروح: اغتشاش که چهارشنبه توی شهر بود تو جمعیت یک دفعه داد زد که این بسیجی است ریختند روی سرم با مشت و لگد زدند چانه‌ام شکسته الآن خواهش می‌کنم گول شبکه‌های مجازی تروریستیها یا افراد خارج نشین را نخورند.

 

مطالب مرتبط

بیانیه وحشت‌آلود فرماندهی نیروی انتظامی رژیم

زوزه های وحشت آلود علیه مجاهدین وقیام سراسری درجمعه بازارهای خامنه ای

لطفا به اشتراک بگذارید: