ابراز وحشت از قیام سراسری مردم ایران

روزنامه حکومتی مردم سالاری با ابراز وحشت از قیام سراسری مردم نوشت: از گسستهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌توان گفت که دیگر مبدل به دره ای هولناک شده... زمانی که عنان کار به دســت خیابان سپرده شود، اتفاقات خوشایندی رخ نخواهد داد. هم مردم و هم حاکمیت هر دو از لشگرکشــی خیابانی آسیب خواهند دید

مطالب مرتبط

خبرهایی از محکومیتهای بین المللی سرکوب قیام توسط رژیم جنایتکار آخوندی

شکنندگی حاکمیت و پوسته‌اندازی براندازی

لطفا به اشتراک بگذارید: