قیام سراسری مردم ایران ـ ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا چهارم )

میهمان برنامه محمدعلی توحیدی

با درودهای گرم و آتشین به شما جوانان دلیر و شورشی و دانشجویان مبارز و به زنان دلاور ایران‌زمین که طی ۱۷روز گذشته با طوفان قیام‌شان، جهانی را به شگفتی و البته به حمایت از مردم ایران برانگیختند، و این خواسته را فریاد زده و می‌زنند که جهان باید حق مردم ایران برای مقابله با این رژیم و استقرار آزادی و حاکمیت مردمی در ایران را به‌رسمیت بشناسد.
در حالی هفته سوم قیام سراسری در میهن اشغال شده را پشت سر گذاشتیم که تا همین نقطه این قیام نه تنها در مقابل سرکوب جنایتکارانه رژیم متوقف نشده بلکه با برهم زدن طرح و برنامه رژیم برای توقف یا سرکوب این قیام، توفنده‌تر از پیش گام به پیش برمی‌دارد و با شعارهایی که بر زبان جوانان میهن در خیابانهای شهرهای مختلف جاریست حتمیت سرنگونی نظام آخوندی حاکم بر میهن‌مان را نوید می‌دهد.
در برنامه این هفته ارتباط مستقیم نگاهی داریم به برخی وجوه و جنبه‌های این قیام، البته این قیام بحدی گسترده است که در یک برنامه چند ساعته هم عملی نیست که همه وجوه آنرا بررسی کنیم....

 

قیام سراسری مردم ایران ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت دوم

 

 

قیام سراسری مردم ایران ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت سوم

 

قیام سراسری مردم ایران ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت چهارم

میهان برنامه رحیم موسوی

 

مطالب مرتبط

حمله به دانشگاه شریف ـ حمایتهای مردم در اطراف دانشگاه ـ پیام خانم مریم رجوی

خیزش دانشجویان قهرمان دانشگاه شریف تهران و مقاومت آنها در برابر یورش دژخیمان خامنه‌ای