قیام سراسری مردم ایران ـ ارتباط مستقیم ( قسمت پنجم و ششم )

میهمانان برنامه: رحیم موسوی و محسن عسگری

اکنون که صداهایمان، نداهایمان، آرزوهایمان، مبارزه، پایداری و عشق و فداهای مشترک‌مان به‌هم رسیده‌اند، این گوهر ره‌پیمودهٔ ۴۰ساله را باید بسیار نگاهبان و قدرشناس باشیم. زره این قدرشناسی، کمال هوشیاری و درایت در ایجاد و برقراری نظم و سازماندهی و هماهنگی است. چنین شدنی، بی‌هیچ تردیدی، پشت اختاپوس فسادانگیز، فسادپرور، تباه‌ساز و تبهکار حاکمیت ولایت فقیه را به خاک خواهد مالید.

اکنون که طنین آسمان‌سای ندای آزادی، سراسر ایران را زیر بال و پر گرفته است، صحنه‌ها‌ی روز شنبه در هر شهری، گویای تصاویر نهایی اقتدار یک حکومت توتالیتر شده‌اند. یادآوری می‌شود که انواع حکومت توتالیتریست، همیشه در آغاز صدارتشان با گرد آوردن انبوهی جمعیت ــ که هنوز ماهیت و اهداف توتالیتر را نمی‌دانند ــ تلاش در ارائه و القای نفوذ میلیونی دارند. اما همین‌که چند صباحی با این اقتدارگراییِ پروپاگاندی، چشم‌ها را پر کرده و تورم پروپاگاندیشان می‌ترکد، متوسل به توحش ماهیت‌شان می‌شوند؛ مسیری که خمینی و وارثانش چهار دهه با درنده‌خویی‌شان ترک‌تازی کردند.

قیام سراسری مردم ایران ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت ششم

میهمانان برنامه: رحیم موسوی و علی باقرزاده 

مطالب مرتبط

قیام سراسری مردم ایران ـ ارتباط مستقیم ( قسمت چهارم و پنجم )

خیزش دانشجویان قهرمان دانشگاه شریف تهران و مقاومت آنها در برابر یورش دژخیمان خامنه‌ای