از درون رژیم: اصل نظام نشانه است ـ قضاوت با شما

روح الامینی – مجلس رژیم ۲۹شهریور ۱۴۰۱: خیلی واضح است که مهسا بهانه است اصل نظام نشانه است در بعضی از این تحرکات و من باز بعنوان یک پدر داغدار توصیه می‌کنم مسیر جدا کنند از مسیر ضد انقلاب

صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت رژیم

خب آقا اگر تو می‌خواهی به یک فردی که فکر می‌کنی مظلوم واقع شده دلسوزی بکنی با حرکاتی که ضربه زدن به منافع ملی هستش حاصل نمی‌شه ماجرای فلانی بهانه است اصل نظام نشانه است 

راستینه ـ مجلس رژیم: در فتنه ۸۸ ظلم بزرگ را به نظام اسلامی تحمیل کردند آن‌روز کلید رمزشان ندا آقا سلطان بود امروز مهسا امینی!
به همه فتنه انگیزان و دروغپردازان که این روزها در فضای مجازی به هر دروغی متوسل می‌شوند تذکر می‌دهیم که اولاً اگر نظام اسلامی در فتنه ۸۸صبر انقلابی را مسئولیت خود می دانست امروز اقدام انقلابی را در ..

مطالب مرتبط

هراس رژیم آخوندی از قیام مردم ایران ـ قضاوت با شما

آیا کنترل نظام از دست خامنه‌ای خارج شده؟

لطفا به اشتراک بگذارید: