نگاهی به تلاش‌های مذبوحانه رژیم بر علیه قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با میثم ناهید

این مجازات اتودینامیک یک مستبد ـ توتالیتر وحشی است که می‌پنداشت اگر دهانها را ببندد، قلم‌ها را بشکند و در چهارراه‌ها چوبه‌های دار برپا کند، قادر خواهد بود برای چند سده ولایتش را در ایران تضمین نماید.

این مجازات اتودینامیک دین اجباری، حجاب اجباری و حکومت اجباری است.

واقعیت غیرقابل انکاری که امروز در جامعه وجود دارد این است که دوران دنباله‌روی نسل‌ها گذشته و بلکه امروز نسل جدید پیشرو شده است. نسل جدید در شرایط کنونی بر این باور است که هیچ روش و عملی دائمی نیست و می‌توان آن را تغییر داد. این اتفاق بزرگ است که در نسل جدید رخ داده است

نسلی که زندان، زنجیر، تفنگ ساچمه‌یی، باتون و گلولهٔ مستقیم حریف آن نیست

این نسل ۲۵ میلیونی سلسله‌جنبان انقلابی است که با گام‌های بلند در حال برکندن ریش و ریشهٔ ارتجاع از جغرافیای سیاسی ایران است.

مطالب مرتبط

وظایف متخصصین ایرانی در قبال قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

 

لطفا به اشتراک بگذارید: