اعتصاب سراسری معلمان و دانش‌آموزان و تظاهرات در دانشگاه‌های مختلف کشور

از صبح امروز تحصن و تظاهرات در دانشگاههای مختلف کشور آغاز شد. دانشجویان شعار می‌دادند «مرگ بر دیکتاتور». معلمان و دانش‌آموزان و بخشهایی از بازار در شهرهای مختلف در حمایت از قیام اعتصاب کرده‌اند دانشگاههای ملی، مدیریت دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، علوم پزشکی گیلان، و رشت و سنندج، دانشگاه صنعتی اصفهان، از جمله دانشگاههایی هستند که خبرهای اعتراض و اعتصاب آنها منتشر شده است. گزارشاتی از اعتصاب معلمان در چندین شهر نیز رسیده است

مطالب مرتبط

نگاهی به تلاش‌های مذبوحانه رژیم بر علیه قیام سراسری مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

اعتصاب سراسری معلمان و دانش‌آموزان در حمایت از قیام سراسری + توئیت خانم مریم رجوی

لطفا به اشتراک بگذارید: