تظاهرات کشاورزان اصفهان در اعتراض به غارت آب زاینده رود

کشاورزان اصفهان در اعتراض به‌غارت آب زاینده‌رود توسط مافیای خامنه‌ای ـ رئیسی، با شعار «رئیسی دروغگو زاینده رود ما کو» تظاهرات کردند.

مطالب مرتبط

شرکت گسترده دانش آموزان برای سومین روز پیاپی در نوزدهمین روز قیام سراسری

هجدهمین روز از اعتراضات سراسری با حضور گسترده دانشجویان و دانش‌آموزان - گزارش خبری

لطفا به اشتراک بگذارید: