هجدهمین روز قیام سراسری ـ پاسخ انبوه مردم به شعار نیروهای بسیجی با شعار مرگ بر خامنه‌ای

شب گذشته در هجدهمین روز قیام سراسری، دیکتاتوری آخوندی برای مقابله با شعارهای گستردهٔ شبانهٔ مردم، نیروهای بسیجی خود را فرستاد تا شعار «مرگ بر منافق» سر دهند. اما مردم به‌صورت انبوه در پاسخ به‌این شعار فریاد می‌زدند «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر سپاهی».

مطالب مرتبط

پیوستن بازاریان خیابان طالقانی اصفهان به اعتصاب برای همبستگی با قیام سراسری

در هجدهمین شب قیام، تظاهرات و درگیری با مزدوران خامنه‌ای، در بسیاری نقاط تهران، کرج، اصفهان، مشهد، شهریار و سنندج