نت بلاکس قطع ارتباطات اینترنتی دانشگاه بین‌المللی اسلامی المصطفی در قم را تایید کرد

نت بلاکس کنترل کننده اینترنت جهانی اعلام کرد: تأیید قطع ارتباطات اینترنتی دانشگاه بین‌المللی اسلامی المصطفی در شهر قم که از هدف‌های یک سلسله حملات به نهادهای رسمی و حکومتی به‌خاطر سیاستهای آنها در پی قتل مهسا امینی و قیام‌ها در ایران بوده است

العربیه نیز گفت: نت بلاکس قطع ارتباطات اینترنتی دانشگاه بین‌المللی اسلامی المصطفی در شهر قم و یک رشته حملات دیگر به نهادهای رسمی حکومتی در ایران را تأیید کرد

مطالب مرتبط

هجدهمین روز قیام سراسری ـ پاسخ انبوه مردم به شعار نیروهای بسیجی با شعار مرگ بر خامنه‌ای

نت بلاکس: تأیید قطع ارتباطات اینترنتی دانشگاه بین‌المللی اسلامی المصطفی در شهر قم