زلزله عظیم قیام مردم و ترفندهای رژیم برای سرکوب ـ قضاوت با شما

قیام مردم ایران در بیش از ۸۶ شهر در ۲۸ استان زلزله‌ای عظیم در حاکمیت آخوندی افکنده است.

تعرض و تهاجم جوانان به نیروهای سرکوبگر رژیم، نشان از عمق نفرت مردم از رژیم ولایت‌فقیه است.

همزمان که قیام در ایران جریان دارد، رئیسی جلاد، در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت:‌

آخوند رئیسی در سازمان ملل- ۳۰شهریور:
 رشد ایران در شاخص‌های توسعه‌ی انسانی، چشمگیر است. مردمسالاری به‌صورت فراگیر در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی نهادینه و به رویه‌ی اساسی نظام تبدیل شده است

در همان لحظه‌ای که رئیسی از مردمسالاری حرف می‌زد، رژیم اینستاگرام را فیلتر و اینترنت را مختل کرد.

تجربه اثبات کرده است که وقتی رژیم به این کارها رو می‌آورد، نشان از عمق قیام و میزان وحشت رژیم است.

البته رژیم به ترفندهای نخ‌نما رو آورده و با آتش زدن قرآن و مساجد، می‌خواهد قیام را تخطئه و سرکوب کند.

اما مردم بسیار هوشیارند و پیشاپیش در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی ترفند‌های رژیم را افشا کرده‌اند.

آیا این ترفند‌های نخ‌نما می‌تواند دردی از خامنه‌ای دوا کند؟ 

مطالب مرتبط

از درون رژیم: اصل نظام نشانه است ـ قضاوت با شما

کابوس ۴۳ساله خامنه‌ای چیست؟

لطفا به اشتراک بگذارید: