رادیکالیزه شدن قیام از زبان مهره‌های رژیم ـ قضاوت با شما

محسن مهدیان- ۳۰شهریور ۱۴۰۱ :

تو این دو روز اتفاقاتی که افتاد من می‌خواهم به شما بگویم بی‌سابقه است ما یک نوع اعتراضات بی‌سابقه را تو 40 سال گذشته تو این دو روز گذشته داشتیم بی‌سابقه از چه جهت از جهت این‌که ما در هیچ دوره‌ای اعتراضات به این شکل نبوده که از ساعت اول شما خشونت و اغتشاش را ببینید

حمله مردم معترض به ناجا حمله مردم معترض به پلیس آتش زدن ماشین پلیس

مثلا شما فرض کنید یک آدمی که ولو حالا اسمش بسیجی باشه بزنید بریزیم سرش کتکش بزنیم

این‌ها اتفاقاتی بود که همواره تو این هفت هشت روز بعد از اعتراضات شکل می‌گرفت شما می بینید لحظه اول اتفاق می افته.

اصلا ماجرا ماجرای حجاب نیست ماجرا ماجرای گشت ارشاد نیست ماجرا ماجرای مرحوم مهسا امینی نیست این‌ها این ماجرا فقط به فقط خاک جامعه است مردم است حکومت است نظام است

بابا خودشون شعارشان همان شعار دقیقی است که این‌ها همه بهانه است واقعا هدف و نشانه اصلی خود نظام و اصل نظام است.

مطالب مرتبط

زلزله عظیم قیام مردم و ترفندهای رژیم برای سرکوب ـ قضاوت با شما

شعله‌های قیام، تودهنی به‌خامنه‌ای

لطفا به اشتراک بگذارید: